admin

Conditions, triggers, và advanced rules của Popup Elementor

Bạn có quyền kiểm soát chính xác thời gian và vị trí cửa sổ bật lên được hiển thị thông qua việc sử dụng Điều kiện (Conditions), Trình kích hoạt (Triggers) và Quy tắc nâng cao (Advanced Rules) Điều kiện (Conditions) -> Nơi bạn muốn Popup xuất hiện. Các điều kiện điển hình có thể …

Conditions, triggers, và advanced rules của Popup Elementor Read More »

Xuất email từ Zoho Mail/ Tài khoản thư khác đã cấu hình

1. Đăng nhập vào Zoho Mail 2. Đi đến Cài đặt​ 3. Điều hướng đến Nhập/Xuất 4. Trong mục Xuất, chọn thư mục mà bạn muốn xuất email. 5. Nhấp vào Xuất. 6. Quy trình xuất sẽ bắt đầu cho các email trong thư mục cụ thể dựa trên thông số mà bạn đặt. 7. Sau …

Xuất email từ Zoho Mail/ Tài khoản thư khác đã cấu hình Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top