Tạo Popup bằng Elementor

Hãy làm theo các bước sau để thiết lập cửa sổ bật lên đầu tiên của bạn. Sử dụng hướng dẫn này, bạn sẽ kích hoạt cửa sổ bật lên theo cách thủ công bằng một nút.

1. Đi tới Bảng điều khiển > Mẫu > Cửa sổ bật lên > Thêm mới

2. Đặt tên cho mẫu của bạn và nhấp vào ‘Tạo mẫu’

3. Chọn mẫu từ Thư viện hoặc tạo thiết kế của riêng bạn

4. Nhấp vào ‘Xuất bản’, sau đó ‘Lưu và Đóng’

5. Mở một trang mới trong Elementor (CTRL / CMD + E, trang mới)

6. Kéo tiện ích nút vào

7. Trong Bố cục, chọn Liên kết > Động > Hành động > Cửa sổ bật lên

8. Nhấp vào Popup > Open Popup > Chọn cửa sổ bật lên bạn đã tạo

9. Đi đến trang trực tiếp, nhấp vào nút và thấy cửa sổ bật lên xuất hiện

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top