Bảng giá Leads Workplace

Tham khảo ngay bảng giá dịch vụ Workplace của chúng tôi.

Bảng giá Leads Workplace

STARTER

Các tính năng bao gồm
1,000,000 đồng/tháng
 • 10 Nhân viên
 • 1 GB Disk Space
 • 1,000 Client
 • 1,000 Khách hàng tiềm năng
 • Thanh toán hàng năm

STANDARD

Các tính năng bao gồm
3,000,000 đồng/tháng
 • 50 Nhân viên
 • 3 GB Disk Space
 • 3,000 Client
 • 3,000 Khách hàng tiềm năng
 • Thanh toán hàng năm

PREMIUM

Các tính năng bao gồm
5,000,000 đồng/tháng
 • 100 Nhân viên
 • 10 GB Disk Space
 • 10,000 Client
 • 10,000 Khách hàng tiềm năng
 • Thanh toán hàng năm

Bảng giá Module Chăm Sóc Khách Hàng

TICKET BASE

Các tính năng bao gồm
99,000 đồng/tháng
 • 3 Nhân viên
 • 500 MB Dữ liệu
 • 1,000 Khách hàng
 • 3,000 Yêu cầu
 • Thanh toán hàng năm

TICKET PLUS

Các tính năng bao gồm
149,000 đồng/tháng
 • 10 Nhân viên
 • 1 GB dữ liệu
 • 3,000 Khách hàng
 • 5,000 Yêu cầu
 • Thanh toán hàng năm

TICKET PRO

Các tính năng bao gồm
199,000 đồng/tháng
 • 30 Nhân viên
 • 1 GB Dữ liệu
 • 10,000 Khách hàng
 • 10,000 Yêu cầu
 • Thanh toán hàng năm

Bạn cần tư vấn thêm về các tính năng của Leads ?

Đừng ngại, hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng các thắc mắc của bạn.

Shopping Cart
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn