Tắt quyền truy cập POP trong Zoho Mail

Bạn có thể tắt quyền truy cập POP cho tài khoản của mình, bất cứ lúc nào bạn chọn dừng truy xuất POP.

1. Đăng nhập vào Zoho Mail

2. Đi đến Cài đặt

3. Điều hướng đến Mail Accounts >> POP Access

4. Trong mục Quyền truy cập POP, hãy nhấp vào “Tắt” để tắt quyền truy cập POP.

Chú ý: Đối với người dùng mới đăng ký (Gói miễn phí), tính năng Quyền truy cập POP sẽ không khả dụng.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top