Ưu điểm của IMAP so với POP

Bạn cũng có thể sử dụng IMAP hay Giao thức truy cập thư Internet thay cho POP. IMAP và POP đều là giao thức email cho phép bạn đọc email trong các ứng dụng bên thứ ba như Outlook, Thunderbird, v.v.

Mặc dù Zoho Mail hỗ trợ cả IMAP và POP, IMAP có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp POP.

POPIMAP
Chỉ có thể sử dụng POP từ một thiết bị duy nhất.Bạn có thể sử dụng IMAP để truy cập email từ nhiều thiết bị.
Giao tiếp một chiều:
– Email được truy xuất từ máy chủ mà không cần đồng bộ thêm giữa máy chủ và ứng dụng khách.
– Trạng thái Đã đọc/Chưa đọc của email không được giữ nguyên.
– Hành động được thực hiện trên email (xóa, di chuyển, v.v.) chỉ được phản ánh trong ứng dụng khách cụ thể đó.
Giao tiếp hai chiều:
– Email được đồng bộ hóa liên tục cả hai chiều giữa máy chủ và các máy khách email khác nhau.
– Trạng thái Đã đọc/Chưa đọc của email được giữ nguyên.
– Các hành động được thực hiện trên email (xóa, di chuyển, v.v.) được phản ánh trên tất cả các thiết bị.
Email được tải xuống và bị xóa khỏi máy chủ trừ khi chọn tùy chọn “Keep a copy on the server”.Email luôn nằm trên máy chủ và do đó có thể truy cập bất cứ khi nào cần thiết.
Email không được sao lưu trừ khi bạn đã sao lưu email theo cách thủ công.Email được tự động sao lưu để truy xuất trong tương lai.
POP sử dụng hết dung lượng lưu trữ cục bộ khi email được tải xuống thiết bị.IMAP tiết kiệm dung lượng lưu trữ cục bộ vì email được lưu trên máy chủ từ xa.
Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top