Site Kit by Google – Analytics, Search Console, AdSense, Speed

Chưa gồm thuế

Mô tả

Site Kit là ứng dụng chính thức của Google để cung cấp thông tin chi tiết về cách mọi người tìm thấy và sử dụng trang web của bạn. Site Kit là giải pháp toàn diện để triển khai, quản lý và nhận thông tin chi tiết từ các công cụ quan trọng của Google nhằm giúp trang web thành công trên web. Nó cung cấp thông tin chi tiết cập nhật, đáng tin cậy từ nhiều sản phẩm của Google ngay trên bảng điều khiển để dễ dàng truy cập, tất cả đều miễn phí.

Mang những công cụ tốt nhất của Google vào Webite

Bộ công cụ dành cho trang bao gồm các tính năng mạnh mẽ giúp việc sử dụng các sản phẩm này của Google trở nên liền mạch và linh hoạt:

  • Số liệu thống kê dễ hiểu trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn
  • Số liệu thống kê chính thức từ nhiều công cụ của Google, tất cả trong một trang tổng quan
  • Thiết lập nhanh cho nhiều công cụ của Google mà không cần phải chỉnh sửa mã nguồn trang web của bạn
  • Số liệu cho toàn bộ trang web của bạn và cho từng bài đăng
  • Quyền chi tiết, dễ quản lý các sản phẩm khác nhau của Google

Các công cụ Google được hỗ trợ

Bộ công cụ trang hiển thị các số liệu và thông tin chi tiết chính từ các sản phẩm khác nhau của Google:

  • Search Console: Hiểu cách Google Tìm kiếm phát hiện và hiển thị các trang của bạn trong Google Tìm kiếm. Theo dõi số lượng người đã xem trang web của bạn trong kết quả Tìm kiếm và truy vấn họ đã sử dụng để tìm kiếm trang web của bạn.
  • Analytics: Khám phá cách người dùng điều hướng trang web của bạn và theo dõi các mục tiêu bạn đã thiết lập để người dùng hoàn thành.
  • AdSense: Theo dõi số tiền mà trang web của bạn mang lại cho bạn.
  • PageSpeed Insights: Xem cách các trang của bạn hoạt động so với các trang web thực tế khác. Cải thiện hiệu suất bằng các mẹo hữu ích từ PageSpeed Insights.
  • Tag Manager: Sử dụng Bộ công cụ trang web để dễ dàng thiết lập Trình quản lý thẻ – không cần chỉnh sửa mã. Sau đó, quản lý thẻ của bạn trong Trình quản lý thẻ.
Shopping Cart
Scroll to Top