Call Now Button

Chưa gồm thuế

  • Ứng dụng này đặt Nút Gọi ngay (nút nhấp để gọi) ở cuối màn hình. Khách truy cập trên thiết bị di động của bạn đã có điện thoại trong tay nên ứng dụng này sẽ cho phép họ gọi cho bạn chỉ bằng một cú chạm nút đơn giản.
  • Không còn phải điều hướng đến trang liên hệ và không còn phải sao chép/dán hoặc ghi nhớ số điện thoại phức tạp nữa!
  • Kết nối với dịch vụ đám mây của chúng tôi để kích hoạt nhiều nút hành động hơn như WhatsApp, Signal, Telegram, Messenger, SMS/Text, Email, Chỉ đường, Skype, Viber, Zalo, WeChat, Line, v.v.

Shopping Cart
Scroll to Top