Live chat

Chưa gồm thuế

  • Bạn muốn giao tiếp với khách hàng trong khi họ đang duyệt trang web của bạn? Với ứng dụng LiveChat, bạn có thể kết nối với họ và trả lời các câu hỏi khi họ đến.
  • Cùng với việc trò chuyện, bạn cũng có thể gửi tin nhắn được cá nhân hóa dựa trên các tiêu chí khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tiện ích trò chuyện làm biểu mẫu liên hệ cho tin nhắn ngoại tuyến hoặc thậm chí để cho phép khách hàng đăng ký vào danh sách gửi thư của bạn.
  • Ứng dụng LiveChat miễn phí nhưng bạn cần phải là khách hàng của LiveChat. Hãy đăng ký tài khoản và trải nghiệm ngay.

Shopping Cart
Scroll to Top