Polylang

Chưa gồm thuế

Polylang là ứng dụng giúp xây dựng website đa ngôn ngữ một cách nhanh chóng.

  • Dịch bài đăng, trang, phương tiện, danh mục, thẻ bài, loại bài đăng và phân loại tùy chỉnh, nguồn cấp dữ liệu RSS; Tập lệnh RTL được hỗ trợ.
  • Ngôn ngữ được đặt theo mã ngôn ngữ trong URL hoặc bạn có thể sử dụng miền phụ hoặc miền khác cho mỗi ngôn ngữ.
  • Tự động sao chép các danh mục, thẻ bài và các meta khác khi tạo bài đăng hoặc bản dịch trang mới.
  • Dịch các menu cổ điển và các vật dụng cổ điển. Cũng có thể truy cập được bằng các Tính năng cổ điển của Site Editor trong các chủ đề khối.
  • Trình chuyển đổi ngôn ngữ có thể tùy chỉnh có sẵn dưới dạng tiện ích cổ điển hoặc mục menu điều hướng cổ điển.
  • Khả năng tương thích với Yoast SEO.
Shopping Cart
Scroll to Top