Mailchimp

Chưa gồm thuế

Mailchimp là một nền tảng tiếp thị qua email và tự động hóa tiếp thị, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý và tương tác với khách hàng một cách hiệu quả. Được thành lập vào năm 2001 bởi Ben Chestnut và Dan Kurzius, Mailchimp đã phát triển từ một công cụ email marketing nhỏ thành một giải pháp tiếp thị toàn diện, phục vụ hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Shopping Cart
Scroll to Top