LiteSpeed Cache

Chưa gồm thuế

Mô tả

LiteSpeed Cache cho WordPress (LSCWP) là một plugin tăng tốc tất cả trong một cho trang web, nó có thể tạo ra bộ nhớ cache ở cấp độ máy chủ độc quyền và hàng loạt các tính năng tối ưu hóa khác.

Yêu cầu

 • Tính năng chung có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai với bất kỳ máy chủ web nào (LiteSpeed, Apache, NGINX, v.v.).
 • Tính năng độc quyền của LiteSpeed yêu cầu một trong các tính năng sau: OpenLiteSpeed, sản phẩm LiteSpeed thương mại, dịch vụ lưu trữ hỗ trợ LiteSpeed hoặc QUIC.cloud CDN.

Tính năng chung

 • Cache các trang tự động để cải thiện đáng kể hiệu ứng trang web
 • Tự động dọn dẹp các trang liên kết dựa trên các sự kiện được định nghĩa tốt nhất
 • Bộ nhớ đệm cache dành riêng cho người dùng đã đăng nhập
 • Bộ nhớ đệm các lệnh gọi API REST của Website
 • Bộ đệm nhớ dành riêng cho máy tính để bàn và thiết bị di động
 • Khả năng lên lịch để xóa bộ nhớ cache cho các URL được chỉ định rõ ràng
 • API hệ thống để tích hợp bộ đệm một cách dễ dàng
 • Loại trừ bộ nhớ đệm theo URI, Danh mục, Thẻ, Cookie, Tác nhân người dùng
 • Trình thu thập thông tin tải trước thông tin hỗ trợ sơ đồ trang web thân thiện với SEO
 • Nhiều trình thu thập dữ liệu cho các loại cache khác nhau
 • Hỗ trợ HTTP/2
 • Hỗ trợ HTTP/3 & QUIC
Shopping Cart
Scroll to Top