Google Analytics

Chưa gồm thuế

Mô tả

 • Kết nối Google Analytics với Website
 • Hỗ trợ Universal Analytics / Analytics.js
 • Hỗ trợ Thẻ trang web toàn cầu / gtag.js
 • Hỗ trợ Google Analytics 4

Plugin này kích hoạt Google Analytics cho toàn bộ trang web của bạn. Nhẹ và nhanh với nhiều tính năng tuyệt vời.

 • Tùy chọn theo dõi GA
 • Thẻ Google / gtag.js
 • Universal Analytics / Analytics.js
 • Kế thừa / ga.js

Bật Google Analytics 4

Các bước để bật Google Analytics 4:

 • Làm theo hướng dẫn này để tạo tài khoản GA 4
 • Trong quá trình tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được ID theo dõi (đo lường)
 • Thêm ID theo dõi mới của bạn vào cài đặt plugin, “ID theo dõi GA”
 • Chọn “Thẻ Google” cho cài đặt plugin, “Phương pháp theo dõi”
 • Lưu các thay đổi và thực hiện. Đợi 24-48 giờ trước khi xem dữ liệu được thu thập trong tài khoản GA của bạn.
Shopping Cart
Scroll to Top