Xuất email từ Zoho Mail/ Tài khoản thư khác đã cấu hình

1. Đăng nhập vào Zoho Mail

2. Đi đến Cài đặt​

3. Điều hướng đến Nhập/Xuất

4. Trong mục Xuất, chọn thư mục mà bạn muốn xuất email.

  • Chọn khoảng thời gian (tính bằng tháng) từ hộp thả xuống.
  • Bạn cũng có thể chọn phạm vi ngày mà bạn muốn xuất email.
  • Hoặc để xuất toàn bộ thư mục, hãy chọn “Export all emails in the folder”.

5. Nhấp vào Xuất.


6. Quy trình xuất sẽ bắt đầu cho các email trong thư mục cụ thể dựa trên thông số mà bạn đặt.

7. Sau một thời gian, bạn sẽ nhận được email thông báo chứa liên kết tải xuống email đã xuất dưới dạng tập tin .zip.

8. Email này sẽ được gửi đến cùng tài khoản mà bạn đang xuất email.

9.Đảm bảo bạn đang truy cập liên kết này từ webmail và đã đăng nhập vào tài khoản Zoho của mình.

Chú ý:

Khi bạn chọn Phạm vi ngày hoặc tháng cụ thể cho email trong thư mục đó, tốt hơn là bạn nên kiểm tra xem có email trong thư mục đó, trong phạm vi ngày đã xác định hay không. Bạn có thể sử dụng Tìm kiếm để kiểm tra điều này trước khi bắt đầu Xuất.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top