Tên miền là gì và các hoạt động ra sao ?

Tên miền (Domain Name) là một chuỗi các ký tự hoặc số được sử dụng để xác định và định vị một trang web hoặc tài nguyên trên Internet. Tên miền giúp con người dễ dàng nhớ và truy cập các địa chỉ trực tuyến thay vì phải ghi nhớ địa chỉ IP (Internet Protocol) phức tạp của máy chủ.

Tên miền là gì ?

Tên miền (Domain Name) là một chuỗi các ký tự hoặc số được sử dụng để xác định và định vị một trang web hoặc tài nguyên trên Internet. Tên miền giúp con người dễ dàng nhớ và truy cập các địa chỉ trực tuyến thay vì phải ghi nhớ địa chỉ IP (Internet Protocol) phức tạp của máy chủ.

Cách hoạt động của tên miền:

Đăng ký Tên miền: Để sử dụng một tên miền cụ thể, bạn phải đăng ký nó thông qua một công ty đăng ký tên miền (domain registrar). Trong quá trình đăng ký, bạn chọn tên miền mà bạn muốn và trả phí đăng ký hàng năm. Thông tin đăng ký tên miền (tên người sở hữu, thông tin liên hệ, v.v.) được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu toàn cầu gọi là hệ thống tên miền (Domain Name System – DNS).

Hệ thống Tên miền (DNS): DNS là hệ thống phân giải tên miền thành địa chỉ IP. Khi bạn gõ một tên miền vào trình duyệt web của mình, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến một máy chủ DNS để xác định địa chỉ IP của tên miền đó.

Phân giải Tên miền: Máy chủ DNS sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của nó để tìm địa chỉ IP tương ứng với tên miền bạn yêu cầu. Nếu nó tìm thấy, nó sẽ trả về địa chỉ IP đó cho trình duyệt web của bạn.

Truy cập Trang web: Trình duyệt web sử dụng địa chỉ IP nhận được từ máy chủ DNS để kết nối trực tiếp đến máy chủ web của trang web đó. Sau đó, máy chủ web trả về nội dung của trang web để hiển thị trên trình duyệt của bạn.

Ví dụ, khi bạn gõ “www.3f.com.vn” vào trình duyệt, trình duyệt sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ DNS để xác định địa chỉ IP của “www.3f.com.vn.” Máy chủ DNS sau đó trả về địa chỉ IP (ví dụ: 203.0.113.1), và trình duyệt sử dụng địa chỉ IP này để truy cập trang web của “www.3f.com.vn.”

Như vậy, tên miền là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng Internet, giúp con người dễ dàng truy cập các tài nguyên trực tuyến mà không cần ghi nhớ địa chỉ IP phức tạp của chúng.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top