tên miền

Tên miền là gì và các hoạt động ra sao ?

Tên miền (Domain Name) là một chuỗi các ký tự hoặc số được sử dụng để xác định và định vị một trang web hoặc tài nguyên trên Internet. Tên miền giúp con người dễ dàng nhớ và truy cập các địa chỉ trực tuyến thay vì phải ghi nhớ địa chỉ IP (Internet Protocol) phức tạp của máy chủ.

Tên miền là gì và các hoạt động ra sao ? Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top