Domain, Sub domain và Addon domain khác nhau ra sao

Domain, Subdomain và Addon Domain là ba khái niệm liên quan đến quản lý và định vị các trang web trong một tài khoản hosting. Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng

Domain, Subdomain và Addon Domain là ba khái niệm liên quan đến quản lý và định vị các trang web trong một tài khoản hosting. Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng:

Domain (Tên Miền):

Mục đích: Domain là tên chính của một trang web hoặc dự án trực tuyến. Nó dùng để xác định và định vị trang web trên Internet.

Ví dụ: “www.3f.com.vn” là một tên miền.

Quản lý: Để sở hữu một tên miền, bạn phải đăng ký nó thông qua một công ty đăng ký tên miền (domain registrar) và trả phí hàng năm để duy trì quyền sử dụng.

Subdomain (Phụ Miền):

Mục đích: Subdomain là một phần của tên miền chính của bạn và được sử dụng để tạo ra các phần riêng biệt hoặc định vị nội dung cụ thể trên tên miền gốc.

Ví dụ: “blog.3f.com.vn” hoặc “store.3f.com.vn” là các subdomain của tên miền “3f.com.vn.”

Quản lý: Subdomain thường được quản lý thông qua bảng điều khiển hosting của bạn. Bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xóa subdomain từ đó.

Addon Domain (Tên Miền Phụ):

Mục đích: Addon domain là một tên miền hoàn chỉnh và độc lập với tên miền chính của bạn. Nó được sử dụng để tạo ra các trang web riêng biệt, hoàn toàn độc lập với tên miền gốc.

Ví dụ: Nếu bạn có tên miền “3f.com.vn,” bạn có thể thêm một addon domain như “anotherwebsite.com” và quản lý nó như một trang web riêng biệt.

Quản lý: Addon domain cũng được quản lý thông qua bảng điều khiển hosting của bạn. Bạn cần cài đặt và quản lý addon domain từ đó.

Tóm lại:

Domain là tên chính của trang web, được đăng ký và sở hữu độc lập.
Subdomain là một phần của tên miền chính, thường được sử dụng để định vị nội dung cụ thể trên trang web chính.
Addon domain là một tên miền hoàn chỉnh và độc lập, cho phép bạn tạo nhiều trang web riêng biệt trong cùng một tài khoản hosting.
Lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào mục tiêu và cấu trúc của dự án hoặc trang web của bạn.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top