Chức năng của DNS Server là gì?

DNS Server (Domain Name System Server) là một phần quan trọng của hạ tầng Internet và có các chức năng quan trọng.

DNS Server (Domain Name System Server) là một phần quan trọng của hạ tầng Internet và có các chức năng quan trọng sau đây:

  1. Ánh xạ Tên miền thành Địa chỉ IP: Chức năng chính của DNS Server là ánh xạ tên miền (ví dụ: www.3f.com.vn) thành địa chỉ IP (ví dụ: 203.0.113.1). Điều này giúp máy tính và thiết bị kết nối với Internet biết cách tìm kiếm và truy cập các máy chủ và dịch vụ trực tuyến thông qua địa chỉ IP.
  2. Phân giải Tên miền: DNS Server thực hiện quy trình gọi là phân giải tên miền, tức là nó giúp máy tính tìm hiểu địa chỉ IP tương ứng với một tên miền cụ thể khi cần thiết. Điều này làm cho việc duyệt web, gửi email, và truy cập các dịch vụ trực tuyến trở nên dễ dàng cho người dùng cuối.
  3. Cập nhật và Quản lý Tài liệu DNS: DNS Server cho phép quản trị viên hệ thống cập nhật và quản lý thông tin DNS. Điều này bao gồm việc thêm, sửa đổi hoặc xóa bản ghi DNS như bản ghi A (địa chỉ IP), bản ghi MX (sử dụng cho email), và nhiều loại bản ghi khác.
  4. Đảm bảo Tính sẵn sàng và Tính Khả dụng: DNS Server được triển khai một cách phân tán và trên nhiều máy chủ để đảm bảo tính sẵn sàng và tính khả dụng của hệ thống. Điều này giúp ngăn chặn sự cố khi một máy chủ DNS gặp sự cố hoặc quá tải.
  5. Quản lý Mạng Hệ thống: DNS Server có thể cung cấp thông tin về cấu trúc mạng hệ thống, cho phép các công cụ quản lý mạng hiển thị sơ đồ mạng và định vị các thiết bị trên mạng.
  6. Tăng Hiệu suất: DNS Server có khả năng lưu trữ thông tin tên miền trong bộ nhớ đệm (cache), giúp giảm thời gian truy cập các tên miền phổ biến và cải thiện hiệu suất truy cập Internet.

Tóm lại, DNS Server là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng Internet, giúp dịch vụ Internet hoạt động trơn tru bằng cách ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP và cung cấp quản lý và kiểm soát các thông tin liên quan đến DNS.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top