Chuyển dữ liệu từ Google Workspace sang Zoho Mail bằng IMAP

Thêm chi tiết máy chủ để di chuyển IMAP 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Zoho Mail và chọn Di chuyển dữ liệu (Data Migration) ở menu bên trái. 2. Nhấp vào Bắt đầu di chuyển dữ liệu (Start data migration) cho lần di chuyển đầu tiên và Nhấp […]

Chuyển dữ liệu từ Google Workspace sang Zoho Mail bằng IMAP Read More »