Cách tạo địa chỉ email tùy chỉnh với Zoho Mail

Quy trình chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ email hiện tại sang Zoho Mail rất đơn giản và bạn có thể tạo các tài khoản email theo tên miền riêng cho tất cả nhân viên mà không cần ngừng hoạt động.

Bước 1:Thêm và xác minh tên miền hoặc mua tên miền mới với Zoho.

Bước 2:Thêm người dùng và tạo các tài khoản email theo tên miền riêng (hoặc) Nhập người dùng từ tập tin CSV hoặc từ Active Directory.

Bước 3:Tạo các tài khoản email theo tên miền cho nhóm, sử dụng danh sách phân phối để nhiều thành viên có thể nhận email từ các tài khoản dùng chung như info@yourdomain.com hoặc contact@yourdomain.com.

Bước 4:Cấu hình bản ghi MX của tên miền để hướng đến máy chủ của Zoho Mail, nhờ đó bạn có thể bắt đầu nhận email được gửi đến tài khoản theo tên miền của bạn trong Zoho.

Bước 5:Bắt đầu chuyển email cho nhiều người dùng cùng một lúc.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print
Shopping Cart
Scroll to Top