Tắt quyền truy cập POP trong Zoho Mail

Bạn có thể tắt quyền truy cập POP cho tài khoản của mình, bất cứ lúc nào bạn chọn dừng truy xuất POP. 1. Đăng nhập vào Zoho Mail 2. Đi đến Cài đặt​ 3. Điều hướng đến Mail Accounts >> POP Access 4. Trong mục Quyền truy cập POP, hãy nhấp vào “Tắt” để tắt quyền truy cập […]

Tắt quyền truy cập POP trong Zoho Mail Read More »