Cài đặt cấu hình POP cho Zoho Mail

Bạn có thể cấu hình tài khoản Zoho Mail trong bất kỳ ứng dụng khách POP tiêu chuẩn nào bằng cách sử dụng các chi tiết POP được cung cấp bên dưới. Bạn phải cung cấp chính xác địa chỉ email hoàn chỉnh của tài khoản Zoho trong cả trường địa chỉ email và trường tên người […]

Cài đặt cấu hình POP cho Zoho Mail Read More »