Domain, Sub domain và Addon domain khác nhau ra sao

Domain, Subdomain và Addon Domain là ba khái niệm liên quan đến quản lý và định vị các trang web trong một tài khoản hosting. Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng

Domain, Sub domain và Addon domain khác nhau ra sao Read More »