Giải pháp CRM doanh nghiệp

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU NHÓM

Thật khó để cả team có thể làm việc chung, giờ đây thì marketing, sales và bộ phận chăm sóc khách hàng có thể cùng làm việc trên dữ liệu chung. 

DỮ LIỆU TẬP TRUNG Ở 1 NƠI DUY NHẤT

Mỗi bộ phận nắm dữ liệu riêng, thật khó khi làm việc chung như vậy, cách tốt nhất là tập hợp dữ liệu ở một nơi duy nhất tiện cho việc quản lý. 

MỘT SẢN PHẨM, NHIỀU TÍNH NĂNG

Phần mềm CRM có thể hỗ trợ tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp một cách dễ dàng từ bộ phận bán hàng, bộ phận marketing, bộ phận chăm sóc khách hàng quản lí công việc và các mối quan hệ của mình. 

BÁN HÀNG

  • Quản lí danh sách khách hàng
  • Quản lí sản phẩm và dịch vụ
  • Tìm kiếm và phân loại khách hàng tiềm năng

MARKETING

  • Quản lí các chiến dịch
  • Quản lí danh sách khách hàng tiềm năng

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

  • Tương tác với khách hàng đa kênh
  • Giải quyết các thắc mắc khiếu nại