CLOUD HOSTING

Giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu từ khách hàng khởi nghiệp đến doanh nghiệp lớn.

LINUX CH01

49,000 đ/tháng
 • 01 GB dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn tài khoản FTP
 • 50 địa chỉ Email
 • 01 Website
 • 10 SQL

LINUX CH02

79,000 đ/tháng
 • 03 GB dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn tài khoản FTP
 • 50 địa chỉ Email
 • 01 Website
 • 10 SQL

LINUX CH03

129,000 đ/tháng
 • 05 GB dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn tài khoản FTP
 • 50 địa chỉ Email
 • 01 Website
 • 10 SQL

LINUX CH04

399,000 đ/tháng
 • 10 GB dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn tài khoản FTP
 • 50 địa chỉ Email
 • 01 Website
 • 10 SQL

LINUX CH05

499,000 đ/tháng
 • 20 GB dung lượng lưu trữ
 • Không giới hạn băng thông
 • Không giới hạn Sub Domain
 • Không giới hạn tài khoản FTP
 • 50 địa chỉ Email
 • 01 Website
 • 10 SQL

Form đăng ký dùng thử dịch vụ